ความรักที่แม่ให้ มีค่าเท่าไหร่กัน?

       เรื่องของเรื่องมันมีอยู่ว่า… บ้านหลังหนึ่ง … มีสองแม่ลูกอาศัยอยู่ด้วยกัน ส่วนพ่อนั้น ตายไปนานแล้ว แม่ต้องคอยหาเลี้ยงดูลูกน้อย จนเติบใหญ่ และส่งเสียได้เรียนหนังสือ จนจบการศึกษา        แต่… หลังจากลูกชายเรียนจบ...

Read More