เชิญชมปรากฏการณ์ ฝนดาวตกวันแม่

คนไทยทั่วประเทศรอชมปรากฏการณ์ฝนดาวตกเปอร์เซอิดส์ (Perseid Meteor shower) หรือที่คนไทยเรียกว่า “ฝนดาวตกวันแม่” ที่เกิดขึ้นช่วง 12 สิงหาคมของทุกปี แต่ถ้าจะสังเกตการณ์ได้ดีที่สุดทุก ๆ 3 ปี โดยครั้งล่าสุดเกิดขึ้นในปีพ.ศ.2550 และในปี พ.ศ.2553 นี้

Read More