คำขวัญวันแม่ ประจำปี 2553

“พระราชินี” พระราชทานคำขวัญวันแม่ (กรุงเทพธุรกิจ)        สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชเสาวนีย์ พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ แก่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์...

Read More