Risa Lamo ร้านกาแฟบรรยากาศแสนหวาน

Risa Lamo ร้านกาแฟบรรยากาศแสนหวาน ที่มีสโลแกนว่า “Where
We Put Love in a Cup” ซ่อนกายอยู่อย่างสงบบนโลเกชั่นอันวุ่นวาย
ของย่านใจกลางเมือง

Read More