งานสวนพฤกษศาสตร์แฟร์ ครั้งที่ 2

เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 5 ธันวาคม 2554 องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ขอเชิญร่วมงานสวนพฤกษศาสตร์แฟร์ ครั้งที่ 2 พบกิจกรรมรื่นรมย์ ชมสวนสวย ร่วมชมการจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับงานด้านพฤกษศาสตร์...

Read More