อาหารดีของ 4 กรุ๊ปเลือด

        การกินอาหารตามกรุ๊ปเลือด คนรักสุขภาพต้องอ่าน ข้อมูลจากสมุดบันทึก Herb ขององค์การเภสัชกรรม การเลือกอาหารตามกรุ๊ปเลือด ผลงานของ ดร.ปีเตอร์ เจ.ดี.อดาโม ผู้มีชื่อเสียงเป็นผู้เขียนหนังสือ “Eat Right For Your Type”...

Read More