ทีเอชนิค เตรียมเปิดชื่อโดเมน ดอท ไทย

       มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย ได้รับอนุมัติจาก ICANN ให้เป็นผู้บริหารจัดการชื่อโดเมนใหม่ .ไทย (ดอทไทย) ลดช่องว่างให้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่ไม่ถนัดภาษาอังกฤษ เข้าถึงบริการออนไลน์ได้ง่ายขึ้น…...

Read More