สนามบินโรมที่ช็อปไร้ภาษีดีสุด

        จากการสำรวจท่าอากาศยานนานาชาติชั้นนำทั้ง 10 แห่งรวมอังกฤษ เยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาลี และสเปน โดยศูนย์วิจัยค้นคว้าการค้าปลีก ในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส พบว่าท่าอากาศยานกรุงโรม...

Read More