ฟินแลนด์ประเทศดีสุดในโลก ไทยอันดับ 58

        นิวสวีคจัดอันดับ ประเทศที่ดีที่สุดในโลก วัดจาก การศึกษา, ระบบสุขอนามัย, คุณภาพชีวิต, ศักยภาพการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ และสภาพแวดล้อมด้านการเมือง ยกให้ “ฟินแลนด์” ได้แชมป์ ส่วน “ไทย” อยู่อันดับที่ 58...

Read More