ภาษาอ้อมๆ อันตรายแค่ไหน

       มนุษย์เราใช้เวลาจำนวนมากในชีวิต ด้วยการสื่อสารแต่ปัญหาก็คือว่า คนจำนวนมากขาดทักษะการสื่อสารที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตในแบบที่เขาต้องการ        อันตรายสูงสุดของการสื่อสารคือล้มเหลวแล้วจะรุนแรงถึงขั้นต้องสูญเสียชีวิต...

Read More