LED ช่วยรักษาโรคมะเร็งผิวหนังได้ในอนาคต

      มีนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอเนียทำการศึกษาวิจัย ในการใช้เทคโนโลยีการเปล่งแสงในการปรับปรุงการรักษาโรคมะเร็ง โดยทีมนักวิจัย UC หวังที่จะใช้ในการรักษาโรคมะเร็งผิวหนังด้วย       เทคนิคนี้เรียกว่า การรักษาด้วย...

Read More