มาแล้ว ! แรม AMD “Radeon Memory”

จากข้อมูลในเว็บไซต์ของ AMD เอง ระบุชัดเจนว่ามี “Radeon Memory” จริงๆ แบ่งออกเป็น 3 รุ่น ย่อยคือ Entertainment, Gaming และ Enterprise แต่มีขนาดให้เลือกไซส์เดียวคือ 2GB เท่านั้น คาดว่าจะเป็นรุ่นทดลองตลาด...

Read More