iTAP ปลื้มเฟส 3 โครงการเปลี่ยนขยะให้เป็นทองไปได้สวย

        iTAP ภายใต้ ทีเอ็มซี เผยโครงการฯ เปลี่ยนเศษด้วยศิลป์ ใส่ศิลปะคืนชีวิตให้ขยะเป็นเฟอร์นิเจอร์ลดโลกร้อน เฟส 3 ได้รับผลตอบรับดี ตั้งเป้ามุ่งลดของเสียก่อนการผลิต เพิ่มมูลค่าส่วนเหลือใช้ให้เป็นทอง…...

Read More