Nokia 5230 ครองเบอร์หนึ่งมือถืออินเทอร์เน็ต

แม้ว่าตลาดสมาร์ตโฟนในประเทศจีนเวลานี้จะค่อนข้างเติบโตแบบก้าวกระโดดชนิดที่เรียกได้ว่าไม่ว่าจะมีมือถือรุ่นใหม่ๆตัวไหนออกมาชาวจีนก็จะได้มีสิทธิ์ใช้งานก่อนชาวบ้านชาวช่องทั่วไปเขา...

Read More