บินไปก็บินมาพาอันตรายสู่สุขภาพ

       กระเป๋าตกใส่หัว สารพิษเจือปนอากาศในห้องโดยสาร เป็นเพียงส่วนหนึ่งของปัญหาทางสุขภาพที่คนเดินทางด้วยเครื่องบินจะต้องพบปะเจอะเจอ และแน่นอน ว่าสิ่งเหล่านี้บั่นทอนสุขภาพไม่น้อยเลย        เว็บไซต์ นสพ.เดอะไทม์สออฟอินเดีย...

Read More