ผู้ป่วยโรคเรื้อรังเสี่ยงซึมเศร้าสูง

      ดร.พรรณสิริ กุลนาถศิริ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า สหพันธ์สุขภาพจิตโลก ได้กำหนดให้วันที่ 10 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันสุขภาพจิตโลก (World Mental Health Day) เพื่อรณรงค์ให้ทั่วโลกให้ความสำคัญกับสุขภาพจิต...

Read More