You’ll never walk alone

ความหวาดกลัว..เข้ามาจับอยู่กลางหัวใจ ..ของพลทหารในสงครามโลกครั้งที่ 1.. เมื่อเขาได้เห็น “เพื่อนสนิท”..ล้มลงในสนามรบ ขณะติดอยู่ในสนาม.. ที่มีแสงไฟจากปืน ..พุ่งข้ามศีรษะไปมา..อยู่ตลอดเวลา...

Read More