Home » สิ่งดีๆ ในประเทศไทย

ในหลวงพระพักตร์แจ่มใส เสด็จทอดพระเนตรดนตรี

      พสกนิกรทุกหมู่เหล่า เฝ้ารับเสด็จเนืองแน่น พร้อมเปล่งเสียง ทรงพระเจริญ ดังกึกก้อง ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จทอดพระเนตรคอนเสิร์ตเทิดไท้องค์อัครศิลปิน…

ในหลวงพระพักตร์แจ่มใส เสด็จทอดพระเนตรดนตรี

      พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีจากที่ประทับชั้น 16 อาคารเฉลิมพระเกียรติ รพ.ศิริราช ทอดพระเนตรคอนเสิร์ตเทิดไท้องค์อัครศิลปิน ที่ทางคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล จัดถวาย เพื่อรำลึกถึงวันที่ 29 ก.ย.2516 ที่พระองค์เสด็จฯทรงดนตรี ท่ามกลางพสกนิกรเฝ้ารอรับเสด็จฯแน่นขนัด พร้อมส่งเสียงถวายพระพร “ทรงพระเจริญ” ดังกึกก้อง

      เมื่อวันที่ 29 ก.ย. ที่ห้องประชุมตึกอำนวยการ ชั้น 2 รพ.ศิริราช ศ.คลินิก นพ.ธีรวัฒน์ กุลทนันทน์ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล แถลงถึงการจัดงานศิริราชคอนเสิร์ตเทิดไท้องค์อัครศิลปินว่า เป็นการจัดถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อให้พระองค์ท่านทรงพระเกษมสำราญ และเพื่อรำลึกถึงวันที่ 29 ก.ย.2516 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯมาทรงดนตรี ที่หอประชุมราชแพทยาลัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ทำให้นักศึกษาและบุคลากรทุกหมู่เหล่าได้มีโอกาสเข้าเฝ้าและซาบซึ้งในพระปรีชาสามารถของพระองค์ หลังจากที่ทรงดนตรีครั้งนั้นแล้ว พระองค์ก็ไม่ได้เสด็จฯไปทรงดนตรีที่สถาบันศึกษาไหนอีกเลย

      ศ.คลินิก นพ.ธีรวัฒน์ กุลทนันทน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กล่าวต่อไปว่า เพื่อเป็นการรำลึกถึงวันทรงดนตรีที่ยังอยู่ในความทรงจำของชาวศิริราช คณะแพทยศาสตร์จึงตั้งใจจัดงานนี้ขึ้น โดยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ตนเข้าเฝ้าฯกราบบังคมทูลถวายรายงานให้ทอดพระเนตร จากนั้นทรงมีรับสั่งผ่าน ศ.เกียรติยศ นพ.สงคราม ทรัพย์เจริญ แพทย์ประจำพระองค์ ว่า จะเสด็จฯมาทอดพระเนตร นอกจากนี้ ตนได้เข้าเฝ้าฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทรงมีรับสั่งว่าจะเสด็จฯทอด พระเนตรด้วยเช่นกัน

      ”คณะแพทยศาสตร์ได้เลือกหอประชุมราชแพทยาลัย เป็นสถานที่จัดงาน และเลือกวงดนตรีที่จะบรรเลงคือวงไทยแลนด์ฟิลฮาร์โมนิกออเคสตรา ซึ่งเป็นวงดนตรีออเคสตรา 80 ชิ้น ควบคุมวงโดยนายกุดนี่ เอมิลสัน และ พ.ต.ประทีป สุพรรณโรจน์ บรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ 19 เพลง ใช้เวลา 1.30 ชั่วโมง มีผู้เข้าร่วมชมราว 350 คน เพลงที่ใช้ประกอบด้วย เพลงโหมโรงมหาราช เพลงอาทิตย์อับแสง เพลงไร้เดือน เพลงเมื่อโสมส่อง เพลงเกาะในฝัน เพลงใกล้รุ่ง เพลงยามเย็น เพลงกินรี เพลงแสงเทียน เพลงความฝันอันสูงสุด เพลงดวงใจกับความรัก เพลงในดวงใจนิรันดร์ เพลงสายฝน เพลงแสงเดือน เพลงพระมหามงคล เพลงชะตาชีวิต เพลงเราสู้ เพลงแผ่นดินของเรา และเพลงมาร์ชราชวัลลภ” ศ.คลินิก นพ.ธีรวัฒน์กล่าว

      ต่อมาเมื่อเวลา 20.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัว เสด็จฯพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากที่ประทับชั้น 16 ลงมายังโถงชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเสด็จฯไปทอดพระเนตรการแสดงดนตรีของวงไทยแลนด์ฟิลฮาร์โมนิกออเคสตรา ท่ามกลางพสกนิกรจำนวนมากที่มาเฝ้ารอรับเสด็จฯ โดยต่างพร้อมใจเปล่งเสียงถวายพระพร “ทรงพระเจริญ” ดังกึกก้อง ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระพักตร์ ยิ้มแย้ม ทรงโบกพระหัตถ์ทักทายประชาชนที่มาเฝ้ารอรับเสด็จฯ จากนั้นเสด็จฯไปยังหอประชุมราชแพทยาลัย โดยเสด็จฯผ่านถนนหน้าตึกกายวิภาค อาคารหอสมุดศิริราช อาคารสมาคมศิษย์เก่าศิริราชในพระบรมราชูปถัมภ์ ตลอด 2 ข้างทางมีพสกนิกรมารอเฝ้ารับเสด็จฯแน่นขนัด

      เมื่อเสด็จฯถึงหอประชุมราชแพทยาลัย อธิการบดี คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กรรมการประจำคณะ และคณะกรรมการจัดงาน เฝ้ารับเสด็จฯ ผู้แทนคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ทูลเกล้าฯถวายพวงมาลัย จากนั้นเสด็จฯขึ้นชั้น 2 หอประชุมราชแพทยาลัย โดยลิฟต์ พระที่นั่ง ประทับพระราชอาสน์ รศ.สุรินทร์ ธนพิพัฒน์ศิริ ผอ.รพ.ศิริราช เข้าเฝ้าฯทูลเกล้าฯถวายสูจิบัตรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รศ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร เข้าเฝ้าฯทูลเกล้าฯถวายสูจิบัตรแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ศ.คลินิก นพ.ธีรวัฒน์ กุลทนันทน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล กราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานศิริราชคอนเสิร์ตเทิดไท้องค์อัครศิลปินครั้งนี้

      สำหรับบรรยากาศการลงนามถวายพระพรที่ศาลาศิริราช 100 ปี พสกนิกรทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด รวมถึงตัวแทนจากองค์กรต่างๆ ยังคงเดินทางมาลงนามถวายพระพรอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน ทั้งยังได้นำพานพุ่ม แจกันดอกไม้ พวงมาลัย รวมถึงสิ่งของประจำถิ่นมาทูลเกล้าฯถวาย อาทิ อบต.นาข่า อ.เมืองอุดรธานี กลุ่มแม่บ้านรัชประภา เทศบาล ต.บ้านเชี่ยวหลาน จ.สุราษฎร์ธานี อบต. นิคมพัฒนา จ.ระยอง ชมรมผู้สูงอายุถิ่นพ่อขุนชาญ ต. รังกาใหญ่ จ.นครราชสีมา กลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านกลางแดด จ.นครสวรรค์

อ้างอิง : ไทยรัฐออนไลน์

1 ดาว2 ดาว3 ดาว4 ดาว5 ดาว (1 โหวต, เฉลี่ย: 5.00)
Loading ... Loading ...

5 Comments »

 • Sukjai said:

  ทรงพระเจริญ

 • lekk said:

  “ขอพระองค์มิ่งมหาบารมี พระสุขศรีสมบูรณ์พูนประสงค์
  ข้าฯ ขอน้อมถวายคำเนื่องจำนงค์ น้อมตนลงเป็นข้าบาททุกชาติไป”

 • make money online now for free said:

  Title

  [...]Here is a good Weblog You might Come across Inter

 • life and health insurance today said:

  Title

  [...]one of our guests just lately suggested the following website[...]

 • I thought about this said:

  Title

  [...]here are some hyperlinks to sites that we link to for the reason that we think they are really worth visiting[...]

Leave your response!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.